برای استفاده از همه امکانات ,لطفا در سایت عضوی شوید

ورود به پنل کاربری

ژانرها

بر اساس

Gaslit - برافروخته 2022

تا قسمت آخر 8 با زیرنویس چسبیده

Candy - کندی 2022

تا قسمت آخر 5 با زیرنویس چسبیده

WeCrashed - ما سقوط کردیم 2022

تا قسمت آخر 8 با زیرنویس چسبیده

The Dropout - طرد شده 2022

تا قسمت 8 با زیرنویس چسبیده

The Girl from Plainville - دختری از پلینویل 2022

تا قسمت 8 با زیرنویس چسبیده

Our Flag Means Death - پرچم ما یعنی مرگ 2022

تا قسمت 7 با زیرنویس چسبیده

Pam & Tommy - پم و تامی 2022

تا قسمت 8 با زیرنویس چسبیده

The Great - کبیر 2020

تا قسمت آخر 10 فصل دوم با زیرنویس چسبیده

When They See Us - وقتی ما را میبینند 2019

تا قسمت آخر 4 با زیرنویس چسبیده